Fri, 05 / 2021 | helios

Phong Thủy Học – Kỹ Thuật Điều Chỉnh Trường Khí Vào Nhà Phong Thủy Học – Điều Chỉnh Bàn Thờ và Lò Bếp (Phong Thủy Bàn Thờ, Phòng Bếp) Kỹ Thuật Điều Chỉnh Trường Khí Vào Nhà (Thuật Hóa Giải Phong Thủy Nhà) Tác giả: GS.TS. Nguyễn Tiến Đích Nhà xuất bản: Nxb Thông tin […]Phong Thủy Học – Kỹ Thuật Điều Chỉnh Trường Khí Vào Nhà
Phong Thủy Học – Điều Chỉnh Bàn Thờ và Lò Bếp (Phong Thủy Bàn Thờ, Phòng Bếp)
Kỹ Thuật Điều Chỉnh Trường Khí Vào Nhà (Thuật Hóa Giải Phong Thủy Nhà)
Tác giả: GS.TS. Nguyễn Tiến Đích
Nhà xuất bản: Nxb Thông tin & Truyền Thông
Cuốn sách “Kỹ thuật điều chỉnh trường khí vào nhà” giới thiệu các biện pháp cụ thể để điều chỉnh và hóa giải trường khí trong nhà, đáp ứng được yêu cầu của phong thủy học.
Sách cung cấp cho bạn đọc những kiến thức về điều chỉnh trường khí trong môi trường sống và làm việc.
Gồm 9 chương:
Chương 1: Yêu cầu trường khí trong nhà và kỹ thuật điều chỉnh.
Chương 2: Điều chỉnh trường khí bằng giải pháp tụ khí và dẫn khí
Chương 3: Điều chỉnh trường khí bằng bố cục hệ cửa
Chương 4: Điều chỉnh bàn thờ và lò bếp
Chương 5: Điều chỉnh bằng phương pháp chẻ khí và tách khí
Chương 6: Điều chỉnh bằng hệ gương
Chương 7: Điều chỉnh bằng Phù hiệu và Linh vật
Chương 8: Điều chỉnh bằng cảm xạ vật lý
Chương 9: Nêu một số giải pháp cụ thể điều chỉnh trường khí vào nhà
Trong nhà cần có một trường khí tốt. Đó là một trường khí có nhiều Sinh khí, ít Tà khí, Âm Dương khí lại luôn cân bằng. Người ở và làm việc trong môi trường khí này sẽ khỏe mạnh, tinh thần sáng suốt, làm ăn phát đạt, nhân đinh phát triển, gia phong bền vững. Vì sao vậy? Vì Khí bồi bổ nuôi sống hẹ thần kinh con người. Một người có hệ thần kinh tốt là một người khỏe mạnh, sáng suốt. Một ngôi nhà đáp ứng được các yêu cầu của phong thủy học thì sẽ có một trường khí tốt. Đối với những nhà không đạt yêu cầu này thì cần phải được điều chỉnh cho thích hợp, có khi phải dùng biện pháp hóa giải để cải thiện môi trường khí trong nhà.

“Kỹ Thuật Điều Chỉnh Trường Khí Vào Nhà” giới thiệu các biện pháp cụ thể để điều chỉnh và hóa giải trường khí trong nhà, đáp ứng được yêu cầu của phong thủy học. Tác giả cố gắng trình bày vấn đề đơn giản, cụ thể, mang tính hướng dẫn, để người đọc dễ hiểu và có thể tự làm cho nhà mình. Những biện pháp nêu trong sách đã được kiểm chứng trong thực tế cho thấy tốt. Tác giả cũng cố gắng giải thích cơ chế khoa học của vấn đề để thấy không mang tính duy tâm, thần bí.
Kỹ Thuật Điều Chỉnh Trường Khí Vào Nhà, Phong Thủy, Phong Thủy Học, Sách Phong Thủy, Kỹ Thuật Điều Chỉnh Trường Khí Vào Nhà, Phong Thủy Cửa Chính, Phong Thủy Cổng Cửa, Phong Thủy Phòng Khách, Phong Thủy Phòng Ngủ, Phong Thủy Phòng Bếp, Phong Thủy Bàn Thờ, Phong Thủy Phòng Thờ, Điều chỉnh bằng hệ gương, Phong Thủy Gương, Phù Hiệu và Linh Vật, Cảm Xạ Vật Lý, Thuật Hóa giải Phong Thủy, Phong Thủy Căn Bản, Phong Thủy Nâng Cao, Phong Thủy Cao Cấp, Nguyễn Tiến Đích

Tham Khảo chuyên mục khác:
baitrinoithat.com
noithatgoxinh.net
Tư Vấn Phong Thủy

Bài viết cùng chuyên mục